pil
Lege

Element leg

Print

Fremgangsmåde:

  1. Én deltager står i midten, mens de andre deltagere sidder på stole i en kreds rundt om vedkommende. 
  2. Deltageren i midten, peger på en deltager i rundkredsen, og siger én af de tre dele: Jord, luft eller vand.
  3. Inden der er talt til ti, skal den, der bliver spurgt, sige et dyr fra det element, der bliver nævnt.
  4. Hvis vedkommende ikke nævner dyret hurtigt nok, svarer forkert eller nævner et dyr, der er blevet sagt, skal vedkommende ind i midten.
  5. Deltageren i midten kan også sige: "ild", så skal alle flytte plads, og så gælder det om at få en stol. Den, der ikke får en stol, skal nu i midten.
Skrevet af DFS

Information

Legekasse ID:
L122

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Fangelege

Rekvisitter

  • En stol mindre end deltagernes antal
 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler