pil
Løb

Syng Med løb

Print

Deltagerne kan gennem 30 enkelte poster få et større kendskab til sangbogen Syng Med. 

Fremgangsmåde:

 1. Se bilaget Syng Med løb under downloads.
 2. Print posterne ud, og hæng/læg posterne rundt i lokalet.
 3. Inddel deltagerne i mindre hold.
 4. Hvert hold får udleveret et svarark, en Syng Med sangbog og en blyant.
 5. Holdene skal udfylde svararket ved selv at finde posterne. Posterne kan tages i vilkårlig rækkefølge.
 6. Løbet kan evt. være på tid, hvor holdene skal igennem så mange poster som mulig. Eller holdene kan konkurrere om, hvem der først får udfyldt svararket. 
Skrevet af Randi Taulborg

Information

Legekasse ID:
L160

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Bibelsk tema

Rekvisitter

 • Print af posterne
 • Print af svarark
 • Print af facitliste
 • Blyanter
 • Syng med sangbog til hvert hold
 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler