pil
Lege

Jesus lever

Print

Deltagerne løber en stafet, hvor de skal finde kodeordet Jesus lever ved hjælp af bestemte billeders forbogstaver.

Fremgangsmåde

 1. Tag et print af billederne. Se bilaget Jesus lever under downloads. Der skal være en kopi til hvert hold.
 2. Inddel deltagerne i to hold. Hvert hold sætter sig i en lang række efter hinanden.
 3. Læg første billede i to spande et stykke fra deltagerne.
 4. Første person i rækken løber hen til spanden, tager billedet op, løber tilbage og sætter sig på sin plads. Billedet sendes ned gennem rækken til rækkens bagerste person.
 5. Vedkommen lægger billedet på et stykke papir, løber hen og henter det næste billede, som en voksen har lagt ned i spanden.
 6. Sådan fortsætter stafetten, indtil alle billeder er hentet. Derefter skriver holdet billedernes forbogstav ned på papiret. Hvad er kodeoret? (Svar:Jesus Lever).
 7. Det hold, som først råber kodeordet højt, har vundet. 
Skrevet af DFS

Information

Legekasse ID:
L238

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Bibelsk tema, Påskelege

Rekvisitter

 • En spand til hvert hold
 • Et print af billederne til hvert hold
 • Papir
 • Blyant
 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler