pil
Lege

Hvad syntes du om din plads?

Print

Fremgangsmåde:

  1. Deltagerne sidder i en rundkreds på stole.
  2. Der er én deltager i midten af kredsen, og hun spørger nu en deltager:„Hvad synes du om din plads?“ Den, der bliver spurgt, må kun svare: „Meget godt“ eller „Meget dårligt“. Svarer han „Meget godt“, skifter de to (på højre og venstre side) ved siden af den spurgte plads. Den spurgte bliver siddende. Bliver der svaret „Meget dårligt“, skifter alle plads.
  3. Det gælder om for deltageren i midten, at hun erhverver sig en stol, når de andre bytter.
  4. Får hun kapret sig én, er der en anden, som ingen stol har, og han skal så spørge på ny, om én deltager synes om pladsen.
Skrevet af DFS

Information

Legekasse ID:
L501

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Løbelege

 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler