pil
Kreativ

Løb om Jesu disciple

Print

Et løb, hvor deltagerne gennem 13 poster møder Jesu disciple.
Som baggrundsviden kan I læse en artikel om Jesu disciple på hjemmesiden Jesusnet.dk - klik her.

Ved hvert post er der en beretning fra Bibelen.
Nogle af posterne giver point, mens andre er uden point.
Se på bilaget under download-s vejledning til flg. poster:

 • Jakob (Zebedæus' søn) - Mark 1,16-20: De første disciple kaldes
 • Matthæus - Matt 9,9-13: Matthæus kaldes til discipel
 • Bartolomæus - Joh 2,1-12: Brylluppet i Kana
 • Filip - Joh 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind
 • Andreas - Matt 22,1-14: Kongesønnens bryllup
 • Judas Iskariot - Joh 18,1-14: Tilfangetagelsen i Getsemene
 • Jakob (den lille) - Mark 15,33-41: Jesu død
 • Johannes - Joh 20,1-10: Jesu opstandelse
 • Thomas - Joh 20,24-29: Den vantro Thomas
 • Simon Peter - Joh 21,1-14: Jesus og disciplene ved Tiberias Sø
 • Simon Zelotes - ApG 1,9-14: Jesu himmelfart
 • Matthias - ApG 1,15-26: Valget af Matthias
 • Judas Thaddæus - ApG 2,1-13: Pinsedag 
Skrevet af DFS

Information

Legekasse ID:
L792

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Bibelsk tema

Rekvisitter

 • Se rekvisitter på bilaget under downloads.
 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler