pil
Lege

Blinkemorder

Print

Fremgangsmåde:

 • En sjov leg, hvor der er en morder løs. Hvem mon det er?
 • Lav så mange papirlapper, som der er deltagere. På en af sedlerne sættes et kryds.
 • Del sedlerne rundt.
 • Den, der får sedlen med krydset på, er morderen.
 • Sær jer i en rundkreds,så I kan se hinanden. Morderen har til opgave at slå de andre ihjel, og det gøres ved,
 • at morderen blinker med det ene øje til en af de andre deltagere.
 • Når man dør, falder man selvfølgelig om.
 • De andre deltagere skal finde ud af, hvem morderen er. Hvis man har en mistanke, siger man "Jeg anklager NN". En anden skal så sige "Jeg støtter". Så stopper legen. Lederen siger 1-2-3 og de to peger samtidig på den, de tror er morderen (uden at snakke sammen). Hvis anklager og støtten peger på den forkerte, dør de. Hvis de peger på to forskellige, dør de også. Hvis anklagen er rigtig, dør morderen og en ny vælges.
 • Morderen vinder, hvis alle dør. I stedet for at sidde på gulvet,kan man stå foran sin stol. Dem, der dør, kan så sætte sig på stolen.
Skrevet af DFS

Information

Legekasse ID:
L902

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Bordlege, Gættelege

Rekvisitter

 • Papirstykker som matcher antallet af deltagere.
 • Der skal være et kryds på et af papirstykkerne.
 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler