pil
Kreativ

Peter på vandet

Print

Børnene laver sammen en stor collage med Peter der går på vandet.
   

  1. Lad børnene hver tegne deres del til collagen.
  2. Nogle børn tegner og farver disciplene oppe i båden. Der skal ikke ben på mændene.
  3. En tegner båden.
  4. En tegner Jesus.
  5. En tegner Peter.
  6. På et stor stykke karton skal der nu på en ¾ tegnes/farves vand. Brug evt. vandfarve.
  7. Lad nogle børn tegne og farvelægge skyer til himlen. Her er det også fint med vandfarve så der bliver flere nuancer.
  8. Print taleboblerne, eller brug dem nederst på denne side.
  9. Klip alle delene ud.
  10. Alle delene limes på planchen.


Tips:
Giv dem papir efter hvor store mænd, skib og skyer m.m. skal være, og sig det skal fylde hele papiret, det de tegner. Er der mange børn, kan der laves flere collager.

Skrevet af DFS

Information

Legekasse ID:
L936

Alder:
5 år - 3. kl., 4. kl. - 6. kl.

Kategorier:
Papir og karton, Bibelsk tema

Rekvisitter

•    Hvid karton
•    Blyant
•    Farver
•    Vandfarver + pensler
•    Saks
•    Lim
•    Downloadede talebobler
•    Et stort stykke karton til collagen

 
 
Website by Typofree Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler